Corrector professional?

Quan amics i coneguts fan cara d’estranyesa si dic que sóc correctora, em passa pel cap que probablement s’ha estès la suposició que la correcció de textos és una tasca de la qual pot encarregar-se qualsevol persona amb coneixements d’ortografia i gramàtica, i que a més tingui una certa capacitat com a lector. Per bé que aquestes habilitats són eines bàsiques per a un corrector, no són suficients per poder realitzar una correcció realment efectiva.

En l’àmbit editorial, al qual em dedico principalment, hi ha dos tipus de correccions professionals: la correcció d’estil i la correcció tipogràfica.

La correcció d’estil és una revisió integral de la gramàtica i l’ortotipografia dels textos. És a dir, s’encarrega que els textos segueixin la normativa de la llengua pel que fa a l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic, així com que siguin adequats a la varietat i al registre corresponents, i coherents quant al contingut i la forma. Tot això sempre amb una especial atenció i respecte a les tries lingüístiques de l’autor. L’objectiu és, doncs, eliminar defectes i ressaltar virtuts, tot presentant el text amb un rigor i una facilitat de lectura òptims.

La correcció tipogràfica és una revisió que s’aplica només als textos que ja han passat un procés de correcció d’estil i han estat composats o compaginats per ser impresos o editats. La correcció de proves, doncs, se centra especialment en els aspectes propis d’aquest estadi del procés, com són la distribució de línies i paràgrafs, les separacions sil·làbiques i altres fenòmens a final de línia, l’ortotipografia, la correspondència d’il·lustracions i peus, així com qualsevol tipus d’error que s’hagi pogut produir en la transcripció o compaginació del text.

Així, doncs, a banda d’uns coneixements lingüístics profunds, són imprescindibles els coneixements de tipografia i eines d’edició, cultura impresa en general i, sobretot, molta experiència!