Fires i llibres

Als qui treballem en el món editorial, ens agrada compartir experiències tot sovint i les fires són una ocasió perfecta per fer-ho. Tinc la sort de formar part de la comissió organitzadora de la Fira del Llibre Ebrenc des dels seus inicis i, enguany, en la seua dotzena edició, s’hi ha programat una activitat que …

More

Col·laborem?

En aquests temps, el fet de poder participar d’iniciatives que són diferents i especialment col·laboratives i creatives és molt agraït. Per això, voldria compartir les característiques de dos projectes especials en què he treballat. Fon Wireless Limited és una iniciativa empresarial que ha creat una gran comunitat Wi-Fi que permet aprofitar tots els avantatges d’aquesta …

More

Editar en digital?

Recentment, he tingut l’oportunitat de participar com a editora professional en un projecte molt gratificant: l’edició digital del llibre Exilis. Estudis literaris sobre Artur Bladé, impulsada per l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (Butlletí Informatiu núm. 7) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. (EXILIS_fitxa.pdf) L’edició digital significa una oportunitat perquè determinats llibres vegin …

More

Corrector professional?

Quan amics i coneguts fan cara d’estranyesa si dic que sóc correctora, em passa pel cap que probablement s’ha estès la suposició que la correcció de textos és una tasca de la qual pot encarregar-se qualsevol persona amb coneixements d’ortografia i gramàtica, i que a més tingui una certa capacitat com a lector. Per bé …

More

Claudàtors = parèntesis?

Anomenats també parèntesis rectangulars, els claudàtors no són signes de puntuació pròpiament dits, com ho són els parèntesis. No limiten un incís secundari que forma part del text, sinó que, al revés, hi afegeixen alguna cosa essencial per entendre’l, tot deixant ben clar, però, que es tracta d’una addició que no era a l’original. (Pujol …

More

Cometes franceses o saxones?

Els orígens d’aquest signe de puntuació, segons el mestre Josep M. Pujol (Pujol & Solà, Ortotipografia, Barcelona: Columna 1995), els podem localitzar ja en l’època de fixació de la literatura hel·lènica; concretament en podem trobar l’arrel en un dels sis signes crítics utilitzats per Aristarc de Samotràcia (c. 217-145 a.C.), editor de les obres d’Homer: …

More